Heilige Simeon de styliet (De Pilaarheilige)


VorigeGalerieVolgende

Heilige Simeon de styliet (De Pilaarheilige)

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 50

Afmetingen : 50 x 29 cm.

Naaldhout

Verguld aureool. Ei tempera


Simeon, van heilige en beroemde nagedachtenis, die de vondst bedacht van zichzelf op de top van een pilaar te plaatsen, daardoor een ruimte van nauwelijks twee el omtrek in beslag nemend. Deze man, die in het vlees het bestaan van de hemelse heerscharen poogt te realiseren, tilt zichzelf boven de zorgen van de aarde, en richt zich, de benedenwaartse tendens van de menselijke natuur overweldigend, op de dingen van boven. Hij werd aanbeden door heel het land, verrichtte vele wonderen, en Keizer Theodosius II luisterde naar zijn raad en vroeg om zijn zegen. Simeon hield het verduren van deze levenswijze zesenvijftig jaren lang vol; waarvan hij er negen in het eerste klooster doorbracht waar hij in goddelijke kennis werd onderwezen, en zevenenveertig in de "Mandra" zoals het werd genoemd; namelijk, tien in een bepaald hoekje; op kortere zuilen, zeven; en dertig op ťťn van veertig el. Na zijn vertrek werd zijn heilige lichaam naar AntiochiŽ vervoerd, begeleid door het garnizoen, en een grote menigte die het eerbiedwaardige lichaam bewaakte, om te voorkomen dat de inwoners van de naburige steden zouden samenkomen en het wegvoeren. Op deze wijze werd het naar AntiochiŽ vervoerd, en, tijdens zijn voortgang, van buitengewone voortekenen vergezeld.

Evagrius

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.