Heilige Catharina van Alexandrië


VorigeGalerieVolgende

Heilige Catharina van Alexandrië

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 49

Afmetingen : 50 x 29 cm.

Naaldhout

Gilded halo. Egg tempera.


Catharina was afkomstig uit een welgestelde niet-christelijke familie in Alexandrië, Egypte. Was zij een bijzonder mooie jonge vrouw. Zij zocht van jongs af aan naar waarheid, wijsheid en inzicht en bestudeerde met het oog daarop vragen omtrent filosofie en godsdienst. Nadat zij kennis had genomen van de inhoud van het christendom, ontdekte zij hierin de weg die naar waarheid en leven leidt en werd zij christen.

Toen Catharina 18 jaar oud was, begon keizer Maxentius de christenen te vervolgen (305-312). Catharina stapte zonder vrees op de keizer af om hem haar afkeuring over zijn wreedheden kenbaar te maken. In een twistgesprek met de keizer in een heidense tempel toonde zij aan dat de Romeinse goden afgoden waren. Omdat de keizer geen weerwoord had tegen Catharina’s argumenten, ontbood hij de vijftig meest prestigieuze filosofen van het Romeinse Rijk voor een dispuut met Catharina. Zij wist ze alle vijftig te overtuigen van de waarheid van het christelijke geloof. De keizer ontstak daarop in zo’n grote woede dat hij ze alle vijftig liet onthoofden.

Vervolgens probeerde keizer Maxentius, geïntrigeerd als hij was door Catharina, haar voor zich te winnen door haar aan te bieden om koningin te worden. Catharina weigerde echter resoluut, waarop hij haar liet geselen en in de gevangenis liet gooien. Om haar te martelen, werd Catharina op een wiel waar scherpe punten uitstaken vastgebonden. Maar toen het wiel begon te draaien, brak het, nog voor Catharina verwond was, in twee stukken. Uiteindelijk werd zij onthoofd. >> lees verder…

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.