De Verlosser Acheiropoietos


VorigeGalerieVolgende

De Verlosser Acheiropoietos

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 6

Size : 26 x 19 cm.

Lindenhout

Verguld aureool . Ei tempera.


De benaming "Acheiropoietos" betekent: "Niet door mensenhanden gemaakt". Deze ikoon is, volgens Nicephore Caliste, een kopie van de originele afbeelding, door Christus Zelf gezonden naar Koning Abgar V Oukhama, de prins van Osroeme, waarvan Edesse de hoofdstad was. Koning Abgar V, die melaats was, vroeg zijn archivaris Hannan, om Christus naar hem toe te brengen. Daar Christus niet in de gelegenheid was om te gaan, probeerde Hannan tevergeefs een portret van Hem te schilderen. Toen nam Hij zelf een stuk wit linnen, drukte dit tegen Zijn Gezicht en maakte zo een afdruk op het doek. Dit linnen wordt het Mandylion genoemd, hetgeen "handdoek" betekent. Toen Koning Abgar het Mandylion zag, was hij genezen.

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.