De Heilige Gabriel


VorigeGalerieVolgende

De Heilige Gabriel

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 7

Afmetingen : 32 x 23 cm.

Lindenhout

Ei Tempera.


De aartsengel Gabriël verscheen als hemelse boodschapper aan Anna en Joachim, om hen de geboorte aan te kondigen van de Moeder Gods. Hij berichtte Elisabeth en Zacharias over de komst van de heilige Johannes de Doper. Hij voedde de Moeder Gods gedurende twaalf jaar in de tempel, en werd door God gezonden om haar de boodschap te brengen dat zij de Moeder zou worden van de Verlosser. Ten tijde van de Opstanding, daalde Gabriël af uit de hemel, in een wit gewaad, en hij stelde de mirre dragende vrouwen gerust, zeggende: "Weest gij niet bevreesd! Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft" (Matteüs 28:5).

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.