De apostel Paulus


VorigeGalerieVolgende

De apostel Paulus

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 60

Afmetingen : 42 x 18 cm.

Lindenhout

Ei tempera.


Saul werd in Tarsus geboren en als een jonge man naar Jeruzalem gestuurd. Hier ontving hij op de school van Rabbijn Gamaliël de Oudere als farizeeër een streng onderricht in de Joodse Wet. Hij niet aanwezig in Jeruzalem tijdens de openbare jaren van Jezus’ onderricht. Hij keerde echter enkele jaren na de Passie van Christus terug in die stad. Tijdens deze fase in zijn leven was Saul een ijverige farizeeër. Hij was getuige de steniging van Stefanus.

Kort daarop kreeg hij de taak om naar Damascus te gaan en de christenen daar gevangen te nemen. Hij kreeg die opdracht , omdat hij zeer ijverig was en omdat hij ten zeerste gekant was tegen “de godsdienst van Jezus”, die zich langzaam begon uit te breiden en steeds meer gevestigd raakte.  
Zijn bekering vond plaats op de weg naar Damascus. Hij werd plotseling door een licht omgeven uit de hemel en terwijl hij van zijn paard viel, hoorde hij een stem zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij?”.
>> lees verder…

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.