De Heilige Johannes de Voorloper


VorigeGalerieVolgende

De Heilige Johannes de Voorloper

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 21

Afmetingen : 25 x 32 cm.

Lindenhout

Verguld aureool. Ei tempera.

Ook genoemd "de Doper", daar hij iedereen doopte die tot hem kwam, en "Voorloper" omdat hij de "voorganger" is van Jezus Christus, is de Heilige Johannes de laatste profeet die de schakel vormt tussen het Oude en het Nieuwe testament. Bovennatuurlijk verwekt, was hij de zoon van de profeet Zacharias en Elisabeth, een bloedverwante van de Maagd Maria. Op dertigjarige leeftijd begon hij berouw te prediken om de weg van de Heer voor te bereiden. Een groot asceet, die leefde in de woestijn, en "gekleed was in kamelenhaar en zich voedde met sprinkhanen en wilde honing". Jezus kwam tot hem om gedoopt te worden, en toen hij Christus voor de eerste keer zag, riep de Heilige Johannes uit: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Nadat hij Christus gedoopt had, ging de Heilige Johannes door met prediken in het dal van de Jordaan.

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.