De Pinksteren


VorigeGalerieVolgende

De Pinksteren

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 18

Afmetingen : 40 x 29 cm.

Lindenhout

Vergulde aureolen en achtergrond. Ei tempera. Assist.

De ikoon laat "de twaalf apostelen" zien, gezeten in een halve cirkel, terwijl zij de Heilige Geest ontvangen. De historische juistheid van de individuen bijeengekomen op Pinksteren, is vervangen door de traditionele afbeelding in de ikoon, daar Mattheüs, Jacobus, zoon van Alpheus en Judas zijn vervangen door Paulus en de evangelisten Marcus en Lucas.

In het donkere gewelf staat een man die rijke kleding draagt, hetgeen de zichtbare wereld symboliseert in afwachting van de voltooiing van de verlossing door Christus. Hij wordt voorgesteld als een oude man, genaamd "cosmos", die een gevangene is van "duisternis en schaduw des doods" (Lucas 1:79). Hij houdt een linnen doek vast, die twaalf geschriften bevat, waarmee de prediking van de twaalf apostelen wordt gesymboliseerd.

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.