Maria van Bethanië aan Jezus' voeten


VorigeGalerieVolgende

Maria van Bethanië aan Jezus' voeten

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 15

Afmetingen : 42 x 35 cm.

Lindenhout

Verguld aureool en achtergrond. Ei tempera.

Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanie, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf.

Johannes XII

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.