De Doop van Christus


VorigeGalerieVolgende

De Doop van Christus

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 11

Afmetingen : 31 x 24 cm.

Lindenhout

Vergulde aureolen en achtergrond. Ei tempera.De ikoon heeft de vorm van een kruis, met Christus in het midden. Het verticale deel in het midden herinnert aan het stromen van de "lage wateren" (Genesis) naar de hemelen, bovenaan voorgesteld als het begin van een blauwe bol (Exodus 24:10) van waaruit een straal van het Goddelijk licht afdaalt. Het horizontale deel toont Christus, komende vanuit de hemelse wereld - vertegenwoordigd door de drie engelen -, afdalend naar de rivier de Jordaan en de menselijke wereld naderend - verpersoonlijkt door Johannes de Doper, de laatste profeet van het Oude Verbond -.

In de linker hoek van de ikoon, vat een kleine boom met een bijl aan de wortels, op een indringende manier de les samen voor iedere gedoopte:
"Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: ieder boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen (...) Ik doop u met water (...) Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur." (Matteüs 3:10-11)

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.