Deesis


VorigeGalerieVolgende

Ikonen nr 1

Afmetingen (Christus): 42 x 31 cm.

Naaldhout planken

Vergulde aureolen en achtergrond. Ei tempera. Assist.

De deesis is een compositie met een afbeelding van de Tronende Christus in het midden en de Maagd Maria en Johannes de Doper links en rechts van Hem, met hun gelaat naar Hem toe gewend. De compositie is een uitdrukking van de gedachte dat de heiligen bij Christus een voorspraak zijn voor de mensheid.

Deesis Deesis DeesisOp deze ikoon wordt Christus getoond, gezeten op een troon met zijn voeten op een voetenbank. De Verlosser is omgeven door Seraphim en Cherubim. Hij is bovenal afgebeeld als Schepper en Heer van het hele universum. Het is gelijktijdige een weergave van de visioenen van Jesaja 66:1 "É hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten", en Ezechiel's visioen van de "wagen van God," en de "vier levende wezens" - mens, leeuw, os en adelaar - verwijzend naar de vier evangelisten.

In zijn hand houdt Christus het geopende boek van het Evangelie en zijn andere hand heft hij op in zegening.

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2000 - 2016 Alle rechten voorbehouden.