Atelier saint André Voor een glimlach...
es fr
en it

Vladimirskaja Als we kijken naar de ikonen van de Moeder Gods, hebben we vaak het gevoel dat we op haar gezicht een glimlach missen. Inderdaad zou het vanuit een zeker gezichtspunt redelijk zijn om te verwachten dat zij die "Vol van Genade" is, haar vreugde om de Zoon van God te hebben gebaard, te tonen met een glimlach.

Dit is niet zo in de Byzantijnse ikonografie, aangezien Maria wordt voorgesteld in de aanwezigheid van de Goddelijke Majesteit, de tweede persoon van de Heilige Triniteit, daarom drukt zij met haar hele wezen haar respect en een zekere "ernst" uit, omdat zij in haar hart weet van het toekomstig lijden van haar zoon.
.
Vladimirskaja, Atelier Saint-André

Dat wil niet zeggen dat haar uitdrukking droefheid of bezorgdheid weerspiegelt. Verre van verdriet, drukt haar gelaat de kwaliteiten uit van innerlijkheid, de onpeilbare diepte van haar opdracht en ook haar tedere mededogen met de mensheid.

Slechts door haar Zoon wordt de glorie zichtbaar, door de stralende gewaden die Hij draagt. Dit in tegenstelling met de rode, bruine, of donker blauwe kleding van Maria, die bescheidenheid, nederigheid, en gehoorzaamheid aan de wil van God uitdrukken.

Vanuit technisch oogpunt, zou de voorstelling van een glimlach het naturalisme benadrukken, terwijl de ikonografische traditie de voorkeur geeft aan een innerlijke vreugde die zich manifesteert door moederlijke tederheid in blik of gebaar.

Home / Overzicht van esthetische beginselen / Voor een glimlach...
P. Grall © ASA 2000 - 2012 Alle rechten voorbehouden.